IKT-ret.dk
Forsiden

Notater, oversigt

Lokal Menu

Søgemaskine optimering af websider

Personnavne som domænenavne

Praksis fra Klagenævnet for domænenavne

Digital kopiering af audio CD'er

Seneste ændringer i ophavsretslovens § 12

Straffelovens § 235

Kontakt

IT-ret

Informationsteknologiens udvikling siden midten af 1970'erne har givet anledning til ganske omfattende revisioner af den danske lovgivning.

Helt nye områder er kommet til, og eksisterende bestemmelser er blevet tilpasset de muligheder, den nye teknologi har givet. For personer, som til daglig beskæftiger sig med IT har dette blandt andet betydet, at hvor man tidligere stort set kunne nøjes med at forholde sig til registerloven, skal man i dag kunne orientere sig i et omfattende lovkompleks.
For en komplet - og ikke mindst gratis - fremstilling heraf henvises til Mads Bryde Andersens IT-retten.
Enkelte udvalgte områder er gennemgået nedenfor. Notaterne er typisk blevet til på baggrund af ny lovgivning eller retspraksis, som har givet anledning til at gå i dybden med et bestemt emne. Det tilstræbes at holde materialet ajour, men der garanteres ikke herfor.

Notater, oversigt